Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 11.02.2021 № 3836/7/99-00-21-03-03-07

опубліковано 12 лютого 2021 о 13:07

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 ЛИСТ

 11.02.2021                                      № 3836/7/99-00-21-03-03-07

 

Головним управлінням ДПС в областях, м. Києві

Міжрегіональним управлінням ДПС по роботі

з великими платниками податків

Інформаційно-довідковий департамент ДПС

 

З метою належного декларування податкових зобов’язань з акцизного податку та врахування у податковій звітності норм законів України від 18 грудня 2019 року № 391-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку» та від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», Міністерством фінансів України прийнято наказ від 08.12.2020 № 747 «Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.02.2021 за № 145/35767 (далі – наказ № 747). Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Наказом № 747 вносяться зміни до форми декларації акцизного податку і Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 14 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 вересня 2016 року № 841).

Зміни, внесені до форми декларації акцизного податку та додатків до неї, зумовлені такими змінами до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), а саме:

перелік підакцизних товарів доповнено рідинами, що використовуються в електронних сигаретах (п. 215.1 ст. 215 Кодексу) та змінено порядок оподаткування сигарил, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) (п.п. 215.3.2 п. 215 ст. 215 Кодексу та п. 17 підрозділу 5 розділу ХХ);

визначено, що суб’єкти господарювання, які реалізують бензини авіаційні або паливо для реактивних двигунів суб’єктам літакобудування, на яких поширюється дія норм ст. 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості» та/або замовникам, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», мають право реалізовувати бензини авіаційні та/або паливо для реактивних двигунів іншим особам у разі сплати акцизного податку, нарахованого на обсяги такого пального, з огляду на ставку, яка визначається згідно з п.п. 229.8.13 п. 215.3 ст. 215 Кодексу;

перелік платників доповнено новим платником акцизного податку з пального, а саме особою, яка використовує товари (продукцію), коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у п.п. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 розділу VI Кодексу, як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом (п.п. 212.1.16 п. 212.1 ст. 212 Кодексу);

 запроваджено новий об’єкт оподаткування – операції з використання товарів (продукції), коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у п.п. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 цього Кодексу, як пального для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом (п.п. 213.1.13 п. 213.1 ст. 213 Кодексу);

уточнено платника податку та об’єкт оподаткування акцизним податком операцій з електроенергією та приведено у відповідність до норм чинного законодавства щодо ринку електричної енергії  (п.п. 212.1.13 п. 212.1 ст. 212 та п.п. 213.1.2 п. 213.1 ст. 213 Кодексу);

встановлено нові пільги з оподаткування акцизним податком транспортних засобів – це стосується операцій з безоплатної передачі транспортних засобів конфіскованих, визнаних безхазяйними тощо у володіння і користування, суб’єктам, що беруть участь у операції Об’єднаних сил (ООС), органам прокуратури у Донецькій та Луганській областях (п. 31 підрозділу 5 та п.п. 38.12 п. 38 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, п.п. 213.3.4 п. 213.3 ст. 213 Кодексу).

У зв’язку з цим Державна податкова служба України повідомляє.

Згідно з абзацом другим п.п. 46.6 п. 46 Кодексу до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Відповідно до п. 46.1 ст. 46 Кодексу податкова декларація, розрахунок – це документ, що подається платником податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання.  Додатки до податкової декларації є її невід’ємною частиною.

Статтею 223 Кодексу встановлено, що базовий податковий період для сплати акцизного податку відповідає календарному місяцю.

Враховуючи норми частини другої п. 46.6 ст.46 Кодексу, особи, визначені ст. 212 Кодексу як платники акцизного податку, вперше подаватимуть декларацію акцизного податку за зміненою формою за березень не пізніше 20 квітня.

Нагадуємо, що відповідно до п. 49.21 ст. 49 Кодексу платники, визначені п.п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу, а також платники, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язані за кожний встановлений Кодексом звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді.

До набрання чинності нової форми декларації акцизного податку із змінами (наказ № 747) пропонуємо платникам акцизного податку здійснювати декларування податкових зобов’язань таким чином.

Відповідно до змін, внесених до підпунктів 215.3.2, 215.3.21, 215.3.3 п. 215.3 ст. 215 Кодексу та п. 17 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення»,  з 01 січня 2021 року сигарили, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну, виділені в окремий код 2402 10 00 90 згідно з УКТ ЗЕД, змінено одиниці виміру сигарил з «гривень за 1 кілограм (нетто)» на «гривень за 1000 штук» і запроваджено адвалорну ставку (12 відсотків), а також визначено мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів з подвійним обмеженням.

Згідно з п. 46.4 ст. 46 Кодексу платник податків може подати у разі необхідності доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.

Зазначене доповнення до декларації акцизного податку подається у додатку 10 до декларації (наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14, із змінами).

Отже, пропонуємо платникам акцизного податку за звітні періоди січень і лютий розрахунок суми акцизного податку з сигарил (код 2402 10 00 90 згідно з УКТ ЗЕД) подавати у додатку 10 до декларації акцизного податку за формою, наведеною у додатку 1 до цього листа.

Визначена таким чином сума податкового зобов’язання з сигарил відображається у розділі Б декларації акцизного податку за відповідною операцією згідно з порядком, затвердженим наказом № 14, в чинній редакції.

Щодо оподаткування операцій з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) при їх ввезенні на митну територію України або реалізації виробником товарів вироблених в Україні з 01 січня 2021 року:

рідини, що використовуються в електронних сигаретах (код 3824 90 97 20 згідно з УКТ ЗЕД) оподатковуються за ставкою 3000 гривень за 1 літр           (п.п. 215.3.31 п. 215.3 ст. 215 Кодексу);

змінено одиницю виміру ТВЕНів з «гривень за 1 кілограм (нетто)» на «гривень за 1000 штук». Так, ТВЕНи (код 2403 99 90 10 згідно з УКТ ЗЕД) у період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2024 року оподатковуватимуться за ставками, встановленими п. 17 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення», а з 01 січня 2025 року оподаткування здійснюватиметься за ставками, визначеними п.п. 215.3.2 п. 215.3 ст. 215 Кодексу.

Розрахунок акцизного податку із зазначених товарів здійснюється платниками податку у додатку 1 до декларації акцизного податку із перенесенням суми податку у розділ Б декларації за відповідними операціями згідно з порядком, затвердженим наказом № 14, в чинній редакції.

Щодо декларування інших операцій, відповідно до змін, внесених до Кодексу

Суб’єкти господарювання, на яких розповсюджується дія п.п. 229.8.13      п. 229.8 ст. 229 Кодексу стосовно реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів за пільговою ставкою акцизного податку, до набрання чинності форми нового додатка 14 до декларації (наказ № 747), у разі зміни умов оподаткування мають право подати до контролюючих органів додаток 10 до декларації акцизного податку із розрахунком акцизного податку за формою, наведеною у додатку 2 до цього листа.

Платники податку з пального, визначені п.п. 212.1.16 п. 212.1 ст. 212 Кодексу (які використовують як пальне товари, коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у п.п. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу), у разі виникнення об’єкта оподаткування подають до контролюючих органів декларацію акцизного податку розділ В та додаток 1 до неї. Відповідно до п. 49.2 ст. 49 Кодексу зазначеними платниками податку декларація подається лише у разі виникнення об’єкта оподаткування або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог Кодексу.

Нагадуємо, що згідно з п. 120.1 ст. 120 Кодексу неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено Кодексом, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірах, передбачених цією статтею, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Головним управлінням ДПС в областях, м. Києві, Міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків терміново довести зазначений лист до відома платників податків і підпорядкованих підрозділів для врахування під час прийняття звітності та при контрольно-перевірочній роботі.

 

Заступник Голови                                                                Михайло ТІТАРЧУК