Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Запобігання та виявлення корупції

Департамент з питань запобігання та виявлення корупції

Основні завдання Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції 

розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності ДПС, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення Голові Державної податкової служби України (або особі, на яку покладено виконання обов’язків) відповідних пропозицій;

надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування Голови Державної податкової служби України (або особи, на яку покладено виконання обов’язків) та Національного агентства з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» порядку;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі у територіальних органах ДПС, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління ДПС;

розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», у тому числі у територіальних органах ДПС, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління ДПС;

здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» ;

інформування Голови Державної податкової служби України (або особи, на яку покладено виконання обов’язків), Національного агентства з питань запобігання корупції а, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

 

Повідомлення про вчинення працівниками ДПС корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, або інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» з питань:

- використання своїх службових повноважень або свого становища та пов'язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

- обмеження щодо одержання подарунків;

- обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

- обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування;

- обмеження спільної роботи близьких осіб;

- конфлікт інтересів;

- порушення етичних норм поведінки;

- порушення вимог фінансового контролю;

- незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень.

Звертатись до антикорупційного сервісу «Пульс»: електронна скринька

багатоканальний номер телефону 0 800 501 007 обравши на інтерактивному голосовому автовідповідачі: фізичним особам напрям «5», працівникам органів ДПС напрям «7».Електронна пошта Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції:

 

 Діяльність Департаменту

- Антикорупційна діяльність

- Антикорупційне законодавство України

- Антикорупційна програма Державної податкової служби України

 

Шановні громадяни та працівники органів Державної податкової служби!

З використанням форми, що наведена нижче, Ви можете залишити повідомлення про можливі факти вчинення працівниками органів державної податкової служби корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), якщо така інформація стала Вам відома у зв'язку із трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням служби чи навчання або участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Просимо врахувати, що відповідно вимог Закону, такі повідомлення необхідно залишати за наявності переконання, що Ви володієте достовірною інформацією.

Повідомлення може бути надіслано без зазначення авторства (анонімно) та вказання іншої інформації, яка Вас ідентифікує. Однак, таке повідомлення буде розглянуто лише у тому випадку, коли наведена у ньому інформація буде стосуватись конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

У разі дотримання вказаних вимог повідомлення будуть розглянуті у порядку та строки визначені Законом.

Відповідь про результати розгляду залишеного повідомлення буде надано Вам у разі зазначення ним поштової адреси або електронної пошти на яку її можна надіслати.

Повідомляємо, що інформацію не тільки про корупцію, але і про дії диверсантів, колаборантів, пересування ворожих військ, активи осіб, причетних до агресії рф, випадки розкрадання гуманітарної допомоги, зловживань під час евакуації населення Ви можете:

надсилати на спеціальну електронну пошту Національного агентства з питань запобігання корупції stopzrada@gov.ua (повідомлення про можливих колаборантів);

звертатись на спеціальну гарячу лінію Служби безпеки України для повідомлень про підозрілих осіб та предмети 0 800 501 482;

повідомляти в чат-бот Служби безпеки України https://t.me/stop_russian_war_bot про пересування окупаційних військ.

Ця інформація може сприяти викриттю корупції, притягненню винних осіб до відповідальності, утвердженню принципів доброчесності та навіть порятунку людського життя.

 

Права та гарантії захисту викривача (стаття 53-3 Закону України «Про запобігання корупції»)

Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Викривач має право:

бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені Законом України «Про запобігання корупції»;

подавати докази на підтвердження своєї заяви;

отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав повідомлення, підтвердження його прийняття і реєстрації;

давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;

на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;

на конфіденційність;

повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» без зазначення відомостей про себе (анонімно);

у разі загрози життю і здоров’ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;

на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв’язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;

на винагороду у визначених законом випадках;

на отримання психологічної допомоги;

на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках;

отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.

Важливо знати, що права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.

Звертаємо увагу, що згідно з приміткою до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» близькими особами викривача є особи, зазначені в абзаці четвертому частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання корупції».

 

Захист трудових прав викривача (стаття 53-4 Закону України «Про запобігання корупції»)

Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено у прийнятті на роботу, їх не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Важливо знати, що до негативних заходів також належать формально правомірні рішення і дії керівника або роботодавця, які носять вибірковий характер, зокрема, не застосовуються до інших працівників у подібних ситуаціях та/або не застосовувалися до працівника у подібних ситуаціях раніше.

У разі відсторонення працівника, який є викривачем, від виконання трудових обов’язків не з його вини оплата праці на період відсторонення здійснюється в розмірі середньої заробітної плати працівника за останній рік.

 

Подати повідомлення про корупцію 

Державна податкова служба України (далі – ДПС) та її територіальні органи підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів.

Єдиний портал повідомлень викривачів (далі – Портал) – це інформаційно-комунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із Законом України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

Портал є безпечним та конфіденційним каналом для викривачів. Він мінімізує людський фактор, унеможливлює втручання в систему і витік інформації та гарантує заявникам дотримання умов анонімності та конфіденційності, надійний захист персональних даних. Система забезпечує збирання, зберігання, використання, захист, облік, пошук та узагальнення повідомлень та іншої інформації від викривачів, у тому числі даних про їх статус, стан та результати розгляду їх повідомлень.

Відтепер викривачі через Портал зможуть повідомляти про факти корупції в апараті ДПС та її територіальних органах, свідками яких вони стали.

Якщо вам відомі факти таких правопорушень, повідомляйте про них на Єдиному порталі повідомлень викривачів, який знаходиться за посиланням: https://whistleblowers.nazk.gov.ua/#/.

 

будь-ласка пройдіть перевірку антиспаму