Державна податкова служба України
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Антикорупційне законодавство України

Перелік законодавчих і нормативно-правових антикорупційних актів та розпорядчих документів ДПС:

 

Конституція України;

Кримінальний кодекс України, Розділ ІХ «Звільнення від кримінальної відповідальності» Розділ XVII, «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг»;

Кримінальний процесуальний кодекс України, Глава 19 «Загальні положення досудового розслідування» Розділу ІІІ «Досудове розслідування»;

Кодекс України про адміністративні правопорушення, Глава 13-А «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією»;

Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII (із змінами);

Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (із змінами);

Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР (із змінами);

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (із змінами);

Наказ Міністерства юстиції України від 24 квітня 2017 року № 1395/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи»;

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» (із змінами);

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.12.2019 № 168/19 «Про затвердження змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3»;

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 16.03.2020 №97/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, ріщення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року №56";

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2020 № 127/20 «Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв'язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"»;

Наказ Національного агентство з питань запобігання корупції від 18.01.2021 № 11/21 «Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції»;

Наказ Національного агентство з питань запобігання корупції від 29.01.2021 № 26/21 «Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 26.04.2021 № 240/21 "Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах";

Наказ Національного агентство з питань запобігання корупції від 21.05.2021 № 268/21 «Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України»;

Наказ Національного агентство з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»;

Рішення Національного агентства з питань запобігання від 06.09.2016 № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій» (із змінами);

Рішення Національного агентства з питань запобігання від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади»;

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади»;

Рішення Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції від 13.07.2017 № 317 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції»;

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379 «Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження» (із змінами);

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.02.2020 № 1 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю»;

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.04.2020 № 2 Щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю;

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.04.2020 № 3 Щодо порядку дій державних органів після визнання державних службовців судом винними у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією;

Наказ ДПС від 02.09.2019 № 52 «Про затвердження правил етичної поведінки в органах Державної податкової служби» (із змінами);

Наказ ДПС від 04.09.2019 № 58 «Про визначення спеціально уповноважених осіб» (із змінами);

Наказ ДПС від 11.11.2019 № 161 «Про проведення оцінки корупційних ризиків» (із змінами);

Наказ ДПС від 10.12.2019 № 204 «Про затвердження Складу Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній податковій службі України» (із змінами);

Наказ ДПС від 28.12.2019 № 234 «Про особливості приймання дарунків,  одержаних як подарунки державі, в органах Державної податкової служби»;

Наказ ДПС України від 26.05.2020 № 226 "Про затвердження Порядку організації заходів із запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в органах Державної податкової служби" (із змінами);

Наказ ДПС України від 03.09.2020 № 468 "Про затвердження Методичних рекомендацій з питань прийняття та розгляду повідомлень про корупцію в органах Державної податкової служби" (із змінами);

Наказ ДПС України від 08.10.2020 №555 "Про затвердження Порядку організації роботи, спрямованої на запобігання та виявлення корупції в органах  Державної податкової служби України" (із змінами);

Наказ ДПС України від 26.03.2021 № 382 "Про визначення спеціально уповноважених осіб";

Наказ ДПС України від 14.07.2021 № 687 "Про затвердження пам'яток для працівників апарату ДПС";

Наказ ДПС України від 09.09.2021 № 803 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження в органах ДПС механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»";

Методичні рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.02.2021 № 1 Щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані);

Методичні рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2021 № 5 Щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції.

 

Роз'яснення Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції:

від 23.06.2020 № 5 "Щодо правового статусу викривача";

від 09.07.2020 № 6 "Щодо надання викривачам безоплатної вторинної правової допомоги";

від 14.07.2020 № 7 "Щодо особливостей перевірки повідомлень про можливі факти корупційних обо пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції";

від 26.10.2020 № 10 "Щодо праввого статусу викривача у кримінальному провадженні";

від 09.12.2020 № 11 "Щодо праввого статусу викривача у провадженні про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією"

від 24.02.2021 № 4 "Щодо забезпечення права викривача на конфіденційність та анонімність";

від 18.06.2021 № 6 "Щодо забезпечення права викривача на отримання інформації".