Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Лист ДПС України від 22.11.2012 №5773/0/61-12/15-1415 "Про розгляд листа"

26.12.2012

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 22.11.2012 №5773/0/61-12/15-1415

<…….>

Про розгляд листа

Державна податкова служба України розглянула лист <…….> щодо податкового обліку операцій із цінними паперами, що емітовані Міністерством фінансів України в іноземній валюті та обліковуються Банком на балансі, як валютний актив і повідомляє.

Відповідно до п.3 ст.10 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) - державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Номінальна вартість облігацій внутрішніх державних позик України може бути визначена в іноземній валюті.   

Порядок оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами передбачений п.153.8 ст.153 Кодексу.

Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті здійснюється відповідно до п. 153.1 ст.153 кодексу.

Доходи, отримані/нараховані платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у частині їхньої вартості, що не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких доходів згідно з цим розділом, а в частині раніше отриманої оплати за курсом, що діяв на дату її отримання (п.п.153.1.1 п.153.1 ст.153 Кодексу).

Витрати, здійснені (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з придбанням у звітному податковому періоді товарів, робіт, послуг, у встановленому порядку включаються до витрат такого звітного податкового періоду шляхом перерахування в національну валюту тієї частини їх вартості, що не була раніше оплачена, за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату здійснення операції з такого придбання, а в частині раніше проведеної оплати - за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати (п.п.153.1.2 п.153.1 ст.153 Кодексу). 

Згідно п.п.153.1.3 п.153.1 ст.153 Кодексу визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Для банківської системи обов’язкові стандарти та правила ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, що відповідають вимогам законів України та міжнародним стандартам фінансової звітності встановлює Національний банк (ст.41 Закону України від 20.05.99 №679-XIV «Про Національний банк України).

Порядок ведення в банках України бухгалтерського обліку про операції в іноземній валюті та банківських металах визначено Постановою Національного банку України від 17.11.04 №555 «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України» (далі - Інструкція) та іншими нормативними документами НБУ.

Відповідно до п.1.7 Інструкції на кожну дату балансу усі монетарні статті в іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним курсом до іноземних валют на дату балансу.

Прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку (п.п.153.1.3 п.153.1 ст.153 Кодексу).

Порядок відображення в бухгалтерському обліку інформації про операції з придбання, продажу, розміщення, випуску, обігу та погашення цінних паперів у банків здійснюється відповідно до Постанови Національного банку України від 03.10.05 №358 «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України» та іншими нормативними документами НБУ.

Отже, при визначенні фінансового результату від здійснення операцій з купівлі-продажу цінних паперів, які в установленому порядку обліковуються Банком на балансі як валютний актив, отримані/нараховані платником податку від таких операцій доходи та понесені витрати перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної, що діяв на дату визнання таких доходів або витрат.

Крім того, прибуток (позитивне значення курсових різниць) валютних активів ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) валютних активів ураховується у складі витрат платника податку.

 

Заступник Голови                                                                                      А.П. Ігнатов

До списку