Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДФС України від 04.02.2015 №3485/7/99-99-13-01-02-17 "Про надання інформації"

опубліковано 06 лютого 2015 о 15:47

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.02.2015 №3485/7/99-99-13-01-02-17

                                                                                                 ГУ ДФС в областях та місті Києві

                                                                                                 Міжрегіональне ГУ  ДФС–

                                                                                                 ЦО з обслуговування великих платників

                                                                                                 Інформаційно-довідковий департамент ДФС

                                                                                                 Департамент спеціальної підготовки

                                                                                                 та кінологічного забезпечення ДФС

                                                                                                 Спеціалізована лабораторія

                                                                                                 з питань експертизи та досліджень ДФС

                                                                                                 Митниці ДФС

 Про надання інформації

Державна фіскальна служба України з метою вжиття організаційних заходів для реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №311 «Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» та забезпечення дотримання прав платників податків під час проведення організаційних змін в органах ДФС повідомляє.

Статтею 81 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) визначено, що  порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією України та законом.

Стаття 82 ЦК передбачає, що на юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах поширюються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

Статтями 13 та 21 Закону України  від 17 березня 2011 року №3166-VI «Про центральні органи виконавчої влади» (далі – Закон №3166) виключно Кабінет Міністрів України наділено повноваженнями з утворення, реорганізації та ліквідації територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади як юридичних осіб публічного права.

Частиною першою статті 104 ЦК передбачено, що юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступників.

Частиною другою статті 107 ЦК визначено, що після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт
(у разі злиття, приєднання або перетворення), який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань юридичної особи, що припиняється.

Частиною дев’ятою статті 5 Закону №3166 встановлено, що порядок здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією чи ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, визначається Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 6 Порядку здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року №1074, визначено, що права та обов’язки органів виконавчої влади у разі приєднання одного або кількох органів виконавчої влади до іншого органу виконавчої влади переходять до органу виконавчої влади, до якого приєднано один або кілька органів виконавчої влади.

Відповідно до частини четвертої статті 21 Закону №3166 територіальні органи центрального органу виконавчої влади набувають статусу юридичної особи з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про державну реєстрацію як юридичної особи.

Частиною тринадцятою статті 37 Закону України від 15 травня 2003 року №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (далі – Закон №755) визначено, що зміни до установчих документів юридичної особи, що не припиняється в результаті приєднання, підлягають державній реєстрації після державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті приєднання у порядку, встановленому статтею 29 цього Закону. Приєднання вважається завершеним з моменту державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються в результаті приєднання, та державної реєстрації відповідних змін до установчих документів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №311 «Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» (далі – постанова №311) утворено територіальні органи ДФС згідно з додатком 1.

Пунктом 2 постанови №311 прийнято рішення про реорганізацію територіальних органів Міністерства доходів і зборів шляхом їх приєднання до відповідних територіальних органів Державної фіскальної служби за переліком згідно з додатком 2.

Таким чином, Кабінетом Міністрів України у додатку 2 до постанови №311 визначено конкретних правонаступників територіальних органів Міндоходів – територіальні органи ДФС, до яких вони приєднуються.

Зміни до положень територіальних органів ДФС щодо правонаступництва ними прав та обов’язків територіальних органів Міндоходів будуть внесені відповідно до частини тринадцятої статті 37 Закону №755 після реєстрації припинення територіальних органів Міндоходів на підставі передавальних актів, складених з дотриманням вимог статті 107 ЦК.

Враховуючи викладене, для забезпечення своєчасного врегулювання правонаступництва прав і обов’язків від територіальних органів Міністерства доходів і зборів України до територіальних органів Державної фіскальної служби України, зобов’язуємо забезпечити надання Організаційно-розпорядчому департаменту інформації щодо завершення процедури припинення діяльності територіальних органів Міндоходів станом на 1, 10 та 20 число кожного місяця.

 

 Голова                                                                                                        І.О. Білоус