Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Державної митної служби України від 03.09.2007 №728 „Про затвердження Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України”

31.12.2013

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Державної митної служби України від 03.09.2007 №728 „Про затвердження Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.09.2007 за №1081/14348.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Міністерство доходів і зборів України.

3. Цілі прийняття акта

Наказ Держмитслужби України від 03.09.2007 №728 „Про затвердження Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України” видано з метою:

удосконалення форм і методів митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України експрес-перевізниками у міжнародних експрес-відправленнях;

прискорення здійснення митних процедур щодо переміщуваних товарів, а також наближення цих процедур до міжнародних стандартів;

створення сприятливих умов для прискорення товарообігу.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 01.11.2013 по 30.11.2013.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта використовувався соціологічний метод.

Відстеження здійснювалося шляхом аналізу звернень суб’єктів господарювання та громадян з питань, які регламентуються регуляторним актом.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність регуляторного акта, були отримані:

на підставі аналізу положень нормативно-правових актів;

на підставі інформації, отриманої від суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність відповідно до регуляторного акта;

на підставі аналізу інформації щодо проблемних питань проведення митного контролю та митного оформлення товарів у міжнародних експрес-відправленнях, викладеної у зверненнях суб’єктів господарювання та громадян.

У ході проведення відстеження результативність регуляторного акта визначалась такими кількісними та якісними показниками як:

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта, що відстежується.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

За результатами повторного відстеження регуляторного акта спостерігається зменшення кількості звернень суб’єктів господарювання щодо необхідності вдосконалення порядку митного контролю та митного оформлення товарів у міжнародних експрес-відправленнях. Звернень щодо необхідності приведення цієї процедури до міжнародних стандартів не надходило.

Переважна більшість отриманих від суб’єктів господарювання звернень стосувалась визначення місць розташування центральних (регіональних) сортувальних станцій. У двох зверненнях громадської організації „Об’єднання експрес-перевізників України” порушувалось питання вдосконалення порядку доставки міжнародних експрес-відправлень від митниці відправлення в митницю призначення у межах застосування наказу Міністерства фінансів України від 09.10.2012 № 1066 „Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень”.

На даний час в митницях Міндоходів на обліку перебувають 14 експрес-перевізників.

Відповідно до вимог наказу Держмитслужби України від 03.09.2007 № 728 за заявами експрес-перевізників погоджено місця розташування та включено до Реєстру центральних сортувальних станцій, регіональних сортувальних станцій 15 центральних і 2 регіональні сортувальні станції, у тому числі у 2013 році до Реєстру включено 2 нові центральні сортувальні станції та 1 – за новою адресою.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не змінився, оскільки акт не містить конкретних кількісних норм.

Митне оформлення товарів, що переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях, здійснюється митницями Міндоходів на безоплатній основі.

Затверджений регуляторний акт було розміщено в мережі Інтернет на офіційному сайті Державної митної служби України, Міндоходів України і на стендах митниць, у зоні діяльності яких розташовані центральні (регіональні) сортувальні станції. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб можна визначити на рівні середнього.

Разом з тим слід зазначити, що з 01.06.2012 набрав чинності Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI, яким суттєво вдосконалено здійснення митних процедур і забезпечено спрощення ведення зовнішньоекономічної діяльності, а саме:

підприємці отримали можливість самостійно обирати митний орган, в якому вони декларуватимуть товари, чим скорочено фінансові та часові витрати підприємств, пов’язані з неефективною логістикою;

законодавчо встановлено норматив часу митного оформлення в 4 години, а також вичерпний перелік випадків, коли цей час може бути перевищено;

електронні декларації приймаються до оформлення негайно, а у разі подання паперової декларації підприємці самостійно за допомогою інформаційних терміналів фіксують час подання митної декларації в електронній системі;

скорочено кількість документів, що подаються з митною декларацією для митного оформлення;

забезпечено використання сучасних електронних систем і технологій, які дозволяють скоротити час проходження товарів і документів через митницю, мінімізувати суб‘єктивний вплив на прийняття рішень та зменшити кількість бюрократичних процедур;

введено значну кількість норм, які дозволяють підприємствам спілкуватись з митницями в електронному вигляді, починаючи від подання електронних заяв і закінчуючи поданням звітності;

впроваджено вимоги щодо обрання форм та обсягів контролю на підставі результатів системи управління ризиками.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей.

Разом з цим, у зв’язку із втратою чинності Митним кодексом України від 11.07.2002 № 92-IV і постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1948 „Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях”, відповідно до вимог яких був розроблений регуляторний акт, його положення потребують перегляду та приведення у відповідність до норм чинного законодавства, зокрема, Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI і змін, внесених до нього Законом України від 04.07.2013 № 405-VII „Про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”.

Перший заступник Міністра

доходів і зборів України                                                                                 С.Д. Дериволков

До списку