Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства доходів і зборів України від 27.11.2013 №717 „Про затвердження Порядку формування Реєстру великих платників податків”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2134/24666

опубліковано 31 грудня 2013 о 10:33

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 27.11.2013 № 717 „Про затвердження Порядку формування Реєстру великих платників податків”.

2. Виконавець заходів з базового відстеження результативності регуляторного акта

Міністерство доходів і зборів України (Координаційно-моніторинговий департамент).

3. Мета прийняття регуляторного акта

Основною метою підготовки регуляторного акта є приведення Порядку формування Реєстру великих платників податків у відповідність до вимог Податкового кодексу України та Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141/2013.

4. Строк виконання заходів з базового відстеження результативності регуляторного акта

З 29.11.2013 по 25.12.2013.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом збору пропозицій і зауважень до його проекту та їх аналізу.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Проект регуляторного акта розміщувався на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України. Отримані від міністерств та відомств пропозиції і зауваження були враховані при його доопрацюванні. За період відстеження на адресу Міністерства доходів і зборів України зауваження та пропозиції від платників податків щодо проекту регуляторного акта не надходили. Крім того, використовувалась статистична інформація щодо кількості великих платників податків.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Показник

За оперативними даними

Одиниці виміру

Розмір витрат бюджету

Не потребує виділення додаткових коштів з бюджету 

тис. грн.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта

2013 рік – 1480

2014 рік – 2121

Юридичні особи

Витрати суб’єктів господарювання на реалізацію регуляторного акта

Не потребує додаткових коштів та інших витрат

тис. грн.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання

100

%

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі аналізу результатів базового відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок про те, що в цілому шляхом впровадження цього нормативно-правового акта можна буде досягти значеної мети, а саме приведення норм Порядку формування Реєстру великих платників податків у відповідність до вимог Податкового кодексу України та Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141/2013.

    Міністр                                                                                                               О.В. Клименко