Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік: форма звітності

Щорічно, починаючи з 1 січня, в Україні стартує кампанія Декларування громадянами доходів, отриманих протягом минулого року.

Одним із конституційних обов’язків громадян України є обов’язок брати участь у формуванні державного та місцевого бюджетів шляхом сплати податків і зборів та подання до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом (ст. 67 Конституції України).

Порядок подання декларації про майновий стан і доходи та оподаткування доходів фізичних осіб встановлено Податковим кодексом України.

З 1 січня 2020 року фізичні особи складають і подають податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859 із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 25 квітня 2019 року № 177 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 липня 2019 року за № 728/33699 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859» (далі – Наказ № 859).

Бланки декларацій безоплатно надаються контролюючими органами платникам податку за запитом та є загальнодоступними для населення (п. 179.9 ст. 179 Податкового кодексу України).

Додатки є складовою частиною декларації і без декларації не є дійсними. Додатки заповнюються та подаються за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.

Додаток Ф1

подається фізичними особами у разі отримання інвестиційних доходів та містить розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами

Додаток Ф2

подається фізичними особами – підприємцями та особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність та містить розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою

Додаток Ф3

подається фізичними особами які заявляють право на податкову знижку та містить розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з використанням права на податкову знижку 

- У декларації та додатках зазначаються всі передбачені в них відомості (показники), крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках. Якщо будь-який рядок декларації та/або додатка не заповнюється через відсутність інформації (операції, суми), такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках. 

- Показники у розділах II - VI декларації та додатках проставляються у гривнях з копійками. 

- Декларація та додатки заповнюються таким чином, щоб забезпечити вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється. 

- У декларації та додатках не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень. 

- Достовірність даних декларації та додатків підтверджується власноручним підписом фізичної особи - платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.