Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Правила внутрішнього службового розпорядку в Інформаційно-довідковому департаменті ДПС

ПРАВИЛА внутрішнього службового розпорядку в Інформаційно-довідковому департаменті ДПС

 

I. Загальні положення

1. Правила внутрішнього службового розпорядку в Інформаційно-довідковому департаменті ДПС (далі – Правила) визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Інформаційно-довідкового департаменту ДПС (далі – ІДД ДПС), режим роботи, умови перебування державного службовця в ІДД ДПС та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2. Службова дисципліна в ІДД ДПС ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила затверджуються загальними зборами державних службовців ІДД ДПС за поданням керівника ІДД ДПС і первинної профспілкової організації працівників Інформаційно-довідкового департаменту ДПС.

4. Правила доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють в ІДД ДПС, під підпис.

 

II. Загальні правила етичної поведінки в ІДД ДПС

1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

 

III. Робочий час і час відпочинку державного службовця в ІДД ДПС

1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.

2. Для державних службовців ІДД ДПС, враховуючи п’ятиденний робочий тиждень, встановлюється наступний режим роботи:

початок робочого дня о 9 год. 00 хв.; перерва, що надається для відпочинку і харчування, - з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.; закінчення робочого дня о
18 год. 00 хв., у п’ятницю - о 16 год. 45 хв.

Перерва що надається для відпочинку і харчування, не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

3. Для повного забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб в інформаційних послугах, а також оперативного опрацювання інформації, яка надходить на сервіс «Пульс», встановлюються наступні режими роботи:

3.1. у відділах управління Контакт-центр, які надають інформаційні послуги та приймають інформацію, яка надходить на сервіс «Пульс», а також у відділі інформаційно-технічного та господарського забезпечення управління забезпечення роботи робота здійснюється згідно з індивідуальними графіками роботи.

Робочий день в зазначених підрозділах забезпечується з 8 год. 00 хв. до
20 год. 00 хв., перерва на обід - 45 хв. (за графіком, як правило, через чотири години після початку роботи), технологічні перерви - по 20 хв. (як правило, через 2 год. роботи). Робочий день працівників цих підрозділів становить
8 годин.

3.2. для підтримання належної оперативності при виконанні завдань і доручень керівництва ДПС, ІДД ДПС та органів державної влади робота працівників відділу організації документування, роботи з документами та контролю управління забезпечення роботи здійснюється згідно із індивідуальними графіками роботи у робочі дні до 19 год. 00 хв. (у п’ятницю – до 17 год. 45 хвилин). Робочий день цих працівників становить 8 годин.

3.3. з метою забезпечення у разі необхідності цілодобової роботи
сервісу «Пульс», його робота здійснюється у змінному режимі згідно з плановими графіками змінності.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні.

Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.

5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

6. Облік робочого часу у ІДД ДПС здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу (далі – Журнал), та, в подальшому, відображається у табелі обліку використання робочого часу.

7. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі
ІДД ДПС у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. В ІДД ДПС може вестися журнал реєстрації місцевих відряджень.

8. За ініціативою державного службовця і згодою його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності) такий державний службовець може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі ІДД ДПС. Для цього державний службовець повинен погодити у письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності).

Для державного службовця обсяг завдань за посадою за межами адміністративної будівлі ІДД ДПС повинен визначатись з урахуванням тривалості його робочого часу.

За межами адміністративної будівлі ІДД ДПС можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:

використання інформації з обмеженим доступом;

доступу до комп’ютерного, телекомунікаційного та/або програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщень ІДД ДПС;

обов’язкового перебування в приміщенні ІДД ДПС (залучення інших працівників, проведення консультацій, нарад тощо).

Час виконання державним службовцем завдань за посадою за межами адміністративної будівлі ІДД ДПС обліковується як робочий час.

 

IV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника ІДД ДПС щодо причин своєї відсутності.

 

V. Перебування державного службовця в ІДД ДПС у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника ІДД ДПС, про який повідомляється первинна профспілкова організація працівників Інформаційно-довідкового департаменту ДПС, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця (крім державних службовців, робота яких здійснюється у змінному режимі згідно з плановими графіками змінності), не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Керівник ІДД ДПС за потреби може залучати державних службовців ІДД ДПС до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється структурним підрозділом, працівник якого залучається до чергування, погоджується в обов’язковому порядку з відділом кадрового забезпечення та розвитку персоналу і Головою первинної профспілкової організації працівників Інформаційно-довідкового департаменту ДПС та затверджується директором ІДД ДПС або особою, яка виконує його обов’язки.

У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається відділом кадрового забезпечення та розвитку персоналу або іншим структурним підрозділом директору ІДД ДПС для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

3. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у ІДД ДПС запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

4. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VI. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань ІДД ДПС доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі засобами АІС «Управління документами» з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів, електронний цифровий підпис або електронна відмітка в журналах реєстрації АІС «Управління документами» та/або Звіт про виконання відповідного документа у АІС «Управління документами», який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційному вебпорталі ДПС.

 

VII. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Керівник ІДД ДПС зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником ІДД ДПС покладені відповідні функції в ІДД ДПС.

2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

Працівникам, які відповідно до функціональних обов’язків надають інформаційні послуги, а також приймають інформацію, що надходить на
сервіс «Пульс», забороняється у робочий час говорити на робочих місцях по мобільних телефонах, а також розмовляти з особистих питань з міських телефонів, підключених до Інформаційно-комунікаційної системи ІДД ДПС.

Ці працівники повинні вживати їжу та напої, крім води, виключно у спеціально відведених для цього місцях.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в ІДД ДПС відповідає керівник ІДД ДПС та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIII. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій керівником ІДД ДПС особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується керівником структурного підрозділу
ІДД ДПС, з якого звільняється державний службовець, уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду. Уповноважена особа обов’язково передає один примірник акта до відділу кадрового забезпечення та розвитку персоналу для зберігання до особової справи цього державного службовця.

 

IX. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником ІДД ДПС, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з первинною профспілковою організацією працівників Інформаційно-довідкового департаменту ДПС.