Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Правила внутрішнього службового розпорядку в Інформаційно-довідковому департаменті ДПС

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку в Інформаційно-довідковому департаменті ДПС

 

I. Загальні положення

 

1. Правила внутрішнього службового розпорядку в Інформаційно-довідковому департаменті ДПС (далі – Правила) визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядкуІнформаційно-довідкового департаменту ДПС (далі – ІДД ДПС), режим роботи, умови перебування державного службовця в ІДД ДПС та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2. Службова дисципліна в ІДД ДПС ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила затверджуються загальними зборами державних службовців ІДД ДПС за поданням директора ІДД ДПС і первинної профспілкової організації працівниківІнформаційно-довідкового департаментуДПС.

4. Правила доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють в ІДД ДПС, під підпис.

 

II. Загальні правила етичної поведінки в ІДД ДПС

 

1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку. 

 

III. Робочий час і час відпочинку державного службовця в ІДД ДПС

 

1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.

2. Для державних службовців ІДД ДПС, враховуючи п’ятиденний робочий тиждень, встановлюється наступний режим роботи:

початок робочого дня о 9 год. 00 хв.; перерва, що надається для відпочинку і харчування,– з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв., закінчення робочого дня о 18 год. 00 хв., у п’ятницю – о 16 год. 45 хвилин.

На період дії на території України карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) початок робочого дня – о 08 год. 00 хв., перерва на обід – з 12 год. 00 хв. до 12 год.45 хв., закінчення робочого дня – о 17 год. 00 хв., у п’ятницю – о 15 год. 45 хвилин.

Перерва що надається для відпочинку і харчування, не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

3. Для повного забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб в інформаційних послугах, а також оперативного опрацювання інформації, яка надходить на сервіс «Пульс», встановлюються наступні режими роботи:

3.1. у відділах управління Контакт-центр, які надають інформаційно-довідкові послуги та приймають інформацію, яка надходить на сервіс «Пульс», а також у восьмому відділі технічної підтримки Контакт-центру управління Контакт-центр робота здійснюється згідно з індивідуальними графіками роботи.

Робочий день в зазначених підрозділах забезпечується з 08 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. (на період дії карантину з 08 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., а за потреби за окремими напрямами до 20 год. 00 хв.), перерва на обід – 45 хв. (за графіком, як правило, через 4 години після початку роботи), технологічні перерви – по 15 хв. (як правило, через 2 години роботи). Робочий день працівників цих підрозділів становить 8 годин.

3.2. для підтримання належної оперативності при виконанні завдань і доручень керівництва ДПС, ІДД ДПС та органів державної влади робота працівників відділу організації документування, роботи з документами, контролю, розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації організаційно-розпорядчого управління здійснюється згідно із індивідуальними графіками роботи у робочі дні до 19 год. 00 хв. (у п’ятницю – до 17 год. 45 хвилин). На період карантину робота зазначеного відділу здійснюється за основним режимом роботи ІДД ДПС без складання індивідуальних графіків роботи. Робочий день цих працівників становить 8 годин.

3.3. з метою забезпечення у разі необхідності цілодобової роботи сервісу «Пульс», його робота здійснюється у змінному режимі згідно з плановими графіками змінності.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні.

Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.

5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

6. Організація обліку робочого часу державних службовців в ІДД ДПС покладається на керівників структурних підрозділів ІДД ДПС. Облік робочого часу ведеться у кожному структурному підрозділі ІДД ДПС шляхом складання табеля відповідальною особою, на яку покладено такі функції (далі – табельник). Підписаний керівником структурного підрозділу ІДД ДПС табель обліку використання робочого часу до 12 числа за першу половину поточного місяця та до 25 числа за поточний місяць надається до підрозділу на який покладено відповідні функції.

Облік робочого часу керівництва ДПС ведеться шляхом складання табеля відповідальною особою організаційно-розпорядчого управління, на яку покладено такі функції.

7. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі ІДД ДПС у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. ВІДД ДПС може вестися журнал реєстрації місцевих відряджень.

8. За ініціативою державного службовця і згодою його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності) такий державний службовець може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі ІДД ДПС. Для цього державний службовець повинен погодити у письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності).

Для державного службовця обсяг завдань за посадою за межами адміністративної будівлі ІДД ДПС повинен визначатись з урахуванням тривалості його робочого часу.

За межами адміністративної будівлі ІДД ДПС можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:

використання інформації з обмеженим доступом;

доступу до комп’ютерного, телекомунікаційного та/або програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщень ІДД ДПС;

обов’язкового перебування в приміщенні ІДД ДПС (залучення інших працівників, проведення консультацій, нарад тощо).

Час виконання державним службовцем завдань за посадою за межами адміністративної будівлі ІДД ДПС обліковується як робочий час.

9. Умови режиму праці та відпочинку державного службовця можуть визначатися також контрактом про проходження державної служби (у разі його укладення).

 

IV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

 

1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу та його відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці (додаток 1). Фіксація відсутності державного службовця на робочому місці відбувається за участю не менше трьох осіб, а саме безпосереднього керівника, працівників юридичного сектору та відділу кадрового забезпечення та розвитку персоналу, про що ними складається та підписується відповідний акт.

3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я директора ІДД ДПС або особи, яка виконує його обов’язки, щодо причин своєї відсутності.

У разі відмови надати пояснення складається акт фіксації відмови від надання державним службовцем письмових пояснень (додаток 2). Фіксація відмови державного службовця від надання письмового пояснення відбувається за участю не менше трьох осіб, а саме безпосереднього керівника, працівників юридичного сектору та відділу кадрового забезпечення та розвитку персоналу, про що ними складається та підписується відповідний акт.

4. Державний службовець ІДД ДПС протягом 3 робочих днів після закінчення стану тимчасової непрацездатності надає до відділу кадрового забезпечення та розвитку персоналу листок непрацездатності, відмічений табельником, для відмітки страхового стажу на день настання непрацездатності.

Відділ кадрового забезпечення та розвитку персоналу обліковує листки непрацездатності в Журналі обліку листків непрацездатності та передає підрозділу, відповідальному за ведення протоколів засідання комісії із соціального страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю працівників ДПС.

5. Вимоги цього розділу не застосовуються до державних службовців під час виконання ними завдань за посадою за межами адміністративної будівлі ІДД ДПС.

 

V. Перебування державного службовця в ІДД ДПС у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) директора ІДД ДПС, про який повідомляється первинна профспілкова організація працівниківІнформаційно-довідкового
департаменту ДПС, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця (крім державних службовців, робота яких здійснюється у змінному режимі згідно з плановими графіками змінності), не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Директор ІДД ДПС за потреби може залучати державних службовців ІДД ДПС до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється структурним підрозділом, працівник якого залучається до чергування, погоджується в обов’язковому порядку з відділом кадрового забезпечення та розвитку персоналу іГоловою первинної профспілкової організації працівників Інформаційно-довідкового департаменту ДПС та затверджується директором ІДД ДПС або особою, яка виконує його обов’язки.

У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається відділом кадрового забезпечення та розвитку персоналуабо іншим структурним підрозділом директору ІДД ДПС для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

3. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у ІДД ДПС запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

4. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям. 

 

VI. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань ІДД ДПС доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі засобами АІС «Управління документами» з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів, електронний цифровий підпис або електронна відмітка в журналах реєстрації АІС «Управління документами» та/або Звіт про виконання відповідного документа у АІС «Управління документами», який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційному вебпорталі ДПС.

 

VII. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 

1. Директор ІДД ДПС зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку директором ІДД ДПС покладені відповідні функції в ІДД ДПС.

2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

Працівникам, які відповідно до функціональних обов’язків надають інформаційно-довідкові послуги, а також приймають інформацію, що надходить на
сервіс «Пульс», забороняється у робочий час говорити на робочих місцях по мобільних телефонах, а також розмовляти з особистих питань з міських телефонів, підключених до Інформаційно-комунікаційної системи ІДД ДПС.

Ці працівники повинні вживати їжу та напої, крім води, виключно у спеціально відведених для цього місцях.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в ІДД ДПС відповідає директор ІДД ДПС та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIII. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

 

1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посадупередати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій директоромІДД ДПС особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується керівником структурного підрозділу
ІДД ДПС, з якого звільняється державний службовець, уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду. Уповноважена особа обов’язково передає один примірник акта до відділу кадрового забезпечення та розвитку персоналу для зберігання до особової справи цього державного службовця.

 

IX. Прикінцеві положення

 

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються директором ІДД ДПС, а у випадках, передбачених чинним законодавством,– спільноабо за згодою з первинною профспілковою організацією працівників Інформаційно-довідкового департаменту ДПС.