Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Завдання і функції

Основні завдання та функції

1. здійснення організаційних та координаційних заходів щодо забезпечення оперативної взаємодії Голови зі структурними підрозділами ДПС та головними управліннями ДПС в областях, м. Києві, Офісом великих платників податків ДПС, Інформаційно-довідковим департаментом ДПС (далі – територіальні органи ДПС), органами державної влади;

2. консультативно-аналітичне забезпечення діяльності Голови;

3. координація роботи, організація та забезпечення виконання завдань (доручень), визначених законами України, указами і дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, нормативно-правовими актами та розпорядчими документами Мінфіну та керівництва ДПС;

4. організаційно-методичне забезпечення заходів з удосконалення чинної організаційної структури та оптимізації штатної чисельності ДПС та її територіальних органів, упорядкування покладених на них функцій та процедур;

5. забезпечення організації та функціонування системи внутрішнього контролю в ДПС;

6. розробка та затвердження в установленому порядку, методологічне супроводження Регламенту ДПС та примірного регламенту територіальних органів ДПС, контроль за їх дотриманням;

7. методологічне забезпечення поточного планування діяльності ДПС та її територіальних органів, формування проєктів поточних планів роботи ДПС на рік та півріччя, їх затвердження у встановленому порядку та доведення до виконавців, участь у розробці та виконані плану мобілізаційної готовності на особливий період;

8. методологічне супроводження організації проведення апаратних нарад ДПС за участі керівників структурних підрозділів ДПС та керівників територіальних органів ДПС, інших нарад;

9. організаційно-методичне забезпечення діяльності Колегії ДПС;

10. забезпечення контрольних повноважень Голови щодо виконання структурними підрозділами ДПС та територіальними органами ДПС та Університетом державної фіскальної служби України завдань, визначених: законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, протоколами нарад під головуванням Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів, Міністра Кабінету Міністрів, Державного секретаря Кабінету Міністрів України, листами Офісу Президента України, Голови Верховної Ради України та його заступників (що потребують надання відповіді про результати їх розгляду), листами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, зверненнями комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, депутатських фракцій Верховної Ради України, зверненнями та запитами народних депутатів України, дорученнями Міністра фінансів України та іншими дорученнями керівництва Мінфіну, листами Рахункової палати, міжнародними зобов’язаннями України в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом, зобов’язаннями України у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції тощо та управлінських рішень, прийнятих за результатами розгляду іншої вхідної кореспонденції, а також завдань, визначених розпорядчими документами ДПС та дорученнями Голови, рішеннями (протоколами) Колегії ДПС, дорученнями Голови до доповідних записок структурних підрозділів ДПС, протокольними дорученнями керівництва ДПС за встановленими термінами;

11. здійснення оцінки рівня виконавської дисципліни в структурних підрозділах ДПС, територіальних органах ДПС та Університеті ДФС;

12. методичне забезпечення здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням контрольних доручень у ДПС, а також дистанційного автоматизованого контролю за виконанням контрольних завдань територіальними органами ДПС та Університеті ДФС;

13. здійснення контролю за станом організації роботи територіальних органів ДПС щодо забезпечення виконання індикативних показників;

14. забезпечення Голови інформацією та аналітичними матеріалами, необхідними для ефективного виконання покладених на нього завдань і повноважень;

15. забезпечення діяльності Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ ДПС;

16. забезпечення належного мовного рівня діяльності ДПС відповідно до мовного законодавства, Українського правопису та відповідних нормативних актів;

17. документальне забезпечення діяльності апарату ДПС, встановлення єдиного порядку документування управлінської інформації роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методична допомога і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами у структурних підрозділах ДПС та її територіальних органах, на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

18. проведення регулярних перевірок стану діловодства в ДПС та в її територіальних органах;

19. організація електронного документообігу в ДПС;

20. організація роботи з укомплектування, зберігання обліку та використання архівних документів;

21. організація роботи з документами, що мають гриф „Для службового користування”;

22. формування інформаційної політики ДПС та її територіальних органів;

23. супроводження роботи офіційного вебпорталу ДПС;

24. організація роз’яснювальної роботи у засобах масової інформації (далі – ЗМІ) щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДПС;

25. забезпечення співпраці з інститутами громадянського суспільства та бізнесспільнотою їх участі у формуванні та реалізації державної політики за напрямами діяльності ДПС.