Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Завдання і функції

 

1. організація та участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС, правильному застосуванні законодавства в ДПС, територiальних органах ДПС, державних підприємствах та установах, які перебувають у сферi її управління;

2. забезпечення захисту прав i законних інтересів платників податків при оскарженні ними рішень територiальних органів ДПС, якщо вони обмежують їхні права, установлені законами України, в адміністративному порядку;

3. організація та участь у реалізації правової політики, спрямованої на забезпечення надходжень до бюджетів ycix рівнів;

4. організація, планування, координація та контроль за роботою підрозділів правового забезпечення територiальних органів ДПС;

5. надання практичної допомоги підрозділам правового забезпечення територіальних органів ДПС щодо організації та ведення претензійної, позовної роботи;

6. забезпечення супроводження справ у судах;

7. розробка та участь у розробленні проєктiв нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції ДПС;

8. перевірка відповідності законодавству i міжнародним договорам України проєктів наказів та iнших актів, що подаються на підпис Голови;

9. проведення юридичної експертизи проєктів нормативно-правових актів, підготовлених структурними пiдроздiлами ДПС, за результатами якої готується висновок за формою, що затверджується Міністерством юстиції України, їх погодження (вiзування);

10. перегляд разом з структурними підрозділами ДПС нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до компетенції Департаменту, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

11. узагальнення (спільно із заінтересованими структурними підрозділами ДПС) практики застосування податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;

12. розгляд проєктів нормативно-правових актiв та інших документів, якi надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції ДПС, та підготовка пропозицiй до них;

13. здiйснення в межах компетенції Департаменту заходiв щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

14. погодження (візування) проєктів договорів;

15  органiзацiя позовноi роботи, здiйснення контролю за її проведенням;

16. сприяння правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подання Головi письмового висновку з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

17. здiйснення методичного керівництва правовою роботою в ДПС, територiальних органах ДПС, державних підприємствах та установах, якi перебувають у сферi управлiння ДПС, проведення постійного моніторингу стану правової роботи та подання пропозицiй на розгляд Головi щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні дiяльностi ДПС, вжиття заходiв до впровадження новітнгх форм i методів дiяльностi юридичноi служби, виконання актів Мін'юсту та його територiальних органiв;

18. визначення разом із заінтересованими структурними підрозділами потреби в юридичних кадрах державних пiдприємств та установ, якi перебувають у сферi управлiння ДПС;

19. погодження кандидатур претендентів на посади керівників пiдроздiлiв правового забезпечення територiальних органiв ДПС, державних підприємств та установ, якi перебувають у сферi управлiння ДПС;

20. органiзацiя i проведення роботи, пов’язаноi з підвищенням кваліфікації працівників Департаменту, державних підприємств та установ, якi перебувають у сферi управлiння ДПС, роз’снення застосування законодавства, надання правових консультацій з питань, що належать до компетенції ДПС, а також за дорученням Голови розгляд звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України;

21. здiйснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників ДПС;

22. забезпечення в установленому порядку представлення інтересів. ДПС в судах та інших органах.